Hạch toán tài khoản 244 - Tin Học KEY
http://key.com.vn/chia-se/ke-toan-17/hach-toan-tai-khoan-244-920/
2019-04-25 09:50:12 147
+ Nếu nhận lại các khoản ký quỹ, ký cược kế toán hạch toán ... nhiệm vụ hay những quy định khi tham gia ký quỹ, ký cược dẫn đến mất hết toàn bộ khoản ... tìm hiểu thêm về phương pháp hạch toán tài khoản 244 ký quỹ, ký cược trong doanh ...