Khách sạn Dic Star | Vũng Tàu - Chudu24
https://khachsan.chudu24.com/ks.129.khach-san-dic-star.html
2019-04-18 00:54:43 86
Khách sạn Dic Star - Khách sạn Dic Star nằm trên đường Thuỳ Vân, là trung tâm khu Du lịch Bãi Sau thành phố biển Vũng Tàu. Khách Sạn ...