Khoa học máy tính hay công nghệ thông tin? - Những hiểu lầm tai...
https://khoahocmaytinh.edu.vn/khoa-hoc-may-tinh-hay-cong-nghe-thong-tin-nhung-hieu-lam-tai-hai/
2019-04-15 03:42:10 222
Khoa học máy tính hay hay công nghệ thông tin nghe có vẻ giống nhau nhưng thực chất là không. Trên thực tế, có tới ba lĩnh vực liên quan đến việc học hay nghiên cứu về máy tính. Ba lĩnh vực này gồm: Kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin.