Các quốc gia đông dân nhất thế giới: Việt Nam đứng thứ 14
http://khoahocphattrien.vn/kham-pha/cac-quoc-gia-dong-dan-nhat-the-gioi-viet-nam-dung-thu-14/20170830082332551p1c879.htm
2019-04-14 21:52:18 169
31 Tháng Tám 2017 ... Theo ước tính của tổ chức Liên Hợp Quốc (tính ngày 31/3/2017), Việt Nam là quốc gia có dân số đông thứ 14 thế giới. Hiện nay, dân số nước ...