Học tiếng Anh nhờ...Toán học - Khoa học tự nhiên
https://khoahoctunhien.vn/hoc-tieng-anh-nho-toan-hoc/
2019-04-14 16:16:07 242
Thế nhưng, với học sinh VN, dường như việc học 2 môn học này có vẻ không liên quan gì tới nhau. Quả vậy, thoạt đầu, ai chả nghĩ Toán là Khoa học tự nhiên, tiếng Anh thuộc về ngôn ngữ, liên quan quái gì! Thực tế thì Toán cũng là một ngôn ngữ trong khoa học.