Khoa học Y Sinh là Ngành gì? Ra trường Làm gì??
https://khoahocysinh.edu.vn/nganh-khoa-hoc-y-sinh-ra-truong-lam-gi/
2019-04-14 14:28:15 312
Khoa học y sinh là ngành gì? Khoa học y sinh là một ngành học mới mẻ, đặc trưng cho ứng dụng của khoa học sự sống vào khoa học sức khỏe, đóng vai trò quan trọng trong việc tìm ra phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các tình trạng sức khỏe khác nhau, cũng như ...