Phân tích và đánh giá chiến lược kinh doanh của hãng giày dép Biti s
https://khotrithucso.com/luan-van-do-an-bao-cao/kinh-te/quan-tri-kinh-doanh/phan-tich-va-danh-gia-chien-luoc-kinh-doanh-cua-hang-giay-dep-biti-s.html
2019-04-25 23:48:14 475
Phân tích môi trường vĩ mô 9. I.3.3. Phân tích môi trường vi mô 10. CHƯƠNG II. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA BITI'S. II.1. Tổng quan công ty .