6 kiến thức Facebook Ads cơ bản mà người mới cần ghi nhớ
https://kiemtiencenter.com/6-kien-thuc-facebook-ads-newbie/
2019-04-27 04:48:07 114
….Tùy vào Marketing Object của bạn là gì sẽ ... Là quảng cáo của bạn, nó sẽ nằm trong Ad Set.