Nghệ thuật kinh doanh mô hình quán cà phê sách thành công, cafe ...
http://kinhdoanhcafe.com/nghe-thuat-kinh-doanh-mo-hinh-quan-ca-phe-sach/
2019-05-01 22:38:09 104
24 Tháng 2 2013 ... Ý tưởng mở quán cà phê sách thì cần cà phê ngon và sách hay. ... Chia sẻ về kinh nghiệm quản lý nhân viên, “kinh doanh quán cà phê sách ...