5 Cuốn sách bạn “phải đọc” của các chủ nhà hàng - Kinh doanh nhà ...
https://kinhdoanhnhahang.vn/5-cuon-sach-phai-doc-cua-cac-chu-nha-hang/
2019-05-02 04:56:07 217
... sách “phải đọc” của các chủ nhà hàng. Th10 3, 2016 Sách hay ... 10 cuốn sách mà mọi quản lý nhà hàng nên đọc (Phần 2) ... Những gì bạn sẽ học được từ cuốn sách: Đây không phải là một cuốn sách về những nhà hàng nổi tiếng nhất.