Khóa học Tài Chính Online từ A-Z - Học online cùng chuyên gia
https://kyna.vn/danh-sach-khoa-hoc/ke-toan-tai-chinh-dau-tu/tai-chinh
2019-04-15 15:04:11 221
Nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp có được những kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực tài chính nói chung, công tác quản lý tài chính nói riêng, Kyna.vn cùng các chuyên gia đầu ngành đã cho ra đời các khóa học chuyên về tài chính với các chủ đề hữu ích: