Hướng dẫn hạch toán tài khoản 241 ~ Làm báo cáo thuế
http://lambaocaothuegiare.blogspot.com/2015/11/huong-dan-hach-toan-tai-khoan-241.html
2019-04-15 10:10:20 135
24 Tháng Mười Một 2015 ... Tài khoản 241 được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình và ở mỗi hạng mục công trình buộc phải được hạch toán chi tiết từng ...