Tổng hợp từ vựng chuyên ngành LUẬT theo bảng chữ cái
https://langmaster.edu.vn/tong-hop-tu-vung-chuyen-nganh-luat-theo-bang-chu-cai-b10i290.html
2019-05-03 09:50:15 155
Một số từ vựng tiếng anh chuyên ngành luật. ... Interrogatories == Câu chất vấn tranh tụng .... Army Four-Star General: Tướng Bốn Sao Lục Quân Hoa Kỳ US.