Những thành tựu khoa học đáng kinh ngạc, tự hào của Việt Nam ...
https://laodong.vn/xa-hoi/nhung-thanh-tuu-khoa-hoc-dang-kinh-ngac-tu-hao-cua-viet-nam-655984.ldo
2019-04-15 06:50:22 257
6 Tháng 2 2019 ... Năm 2018 đánh dấu nhiều thành tựu khoa học khiến thế giới nể ... Việc thiết kế, chế tạo LOTUSat-2 diễn ra ở Việt Nam, do đội ngũ người Việt thực hiện. ... công tác tại khoa Kỹ thuật Xây dựng và Môi trường, Đại học Công ...