Hướng dẫn cách viết thư tư vấn pháp lý - Kết nối cộng đồng ngành ...
https://lawnet.thukyluat.vn/posts/t4487-huong-dan-cach-viet-thu-tu-van-phap-ly
2019-04-20 12:02:09 202
15 Tháng Ba 2017 ... Một số mẫu thư tư vấn pháp lý mà bạn có thể tham khảo tại file đính kèm. ... làm ảnh hưởng đến giá trị và nội dung tư vấn thì bên tư vấn không ...