Q&A: Phân biệt các từ về dụng cụ: equipment, material, kit ... - LeeRit
https://leerit.com/hoi-dap-tieng-anh/phan-biet-cac-loai-dung-cu-equipment/
2019-04-16 11:10:10 258
Equipment dụng cụ, thiết bị: thứ cần thiết cho một hoạt động hay mục đích ... Material có thể là chất lỏng, chất ở dạng phấn, hay là sách, đĩa CD,... mà có chứa thông tin, ... Apparatus công cụ, máy móc thiết bị dùng cho một hoạt động hay việc gì đó. ... Bạn cần dành thời gian để cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh của mình!