Từ vựng về Bảo vệ môi trường – Protecting the environment | Từ...
https://leerit.com/tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de/tu-vung-ve-bao-ve-moi-truong-protecting-the-environment/
2019-04-15 10:26:19 360
Ở phần trước, chúng ta đã học từ vựng về sự phá hủy môi trường. Bài học này chúng ta sẽ cùng học từ vựng liên quan đến Bảo vệ môi trường: Protecting the environment . address/combat/tackle the threat/effects/impact of climate change