Từ vựng tiếng anh về thể thao - Sports | Từ vựng tiếng Anh theo...
https://leerit.com/tu-vung-tieng-anh-theo-chu-de/tu-vung-tieng-anh-ve-the-thao-sports/
2019-04-12 21:18:15 332
Trong tiếng anh, khi nói về chơi các môn thể thao người ta thường dùng một trong ba động từ play, do và go để đi kèm với tên môn thể thao. Chúng ta cùng điểm qua một số cụm từ quen thuộc nhé.