Quản trị kinh doanh quốc tế là gì và học gì? - Blog của Mr. Logistics ...
https://logistics4vn.com/quan-tri-kinh-doanh-quoc-te-la-gi-va-hoc-gi
2019-04-15 03:28:33 203
Ở một số trường, kinh doanh quốc tế và thương mại quốc tế là chuyên ngành của ngành quản trị kinh doanh tổng hợp. Do đó, khối kiến thức đại cương, cơ sở ...