Sales hãng tàu, sales logistics - Nghề dễ hay khó? - Blog của Mr ...
https://logistics4vn.com/sales-hang-tau-sales-logistics-nghe-de-hay-kho
2019-04-23 12:28:05 235
Thậm chí, một số người học ngành kỹ thuật (máy, cơ khí, IT), vẫn có thể chuyển qua làm nghề này, ... Vậy, nhiệm vụ của nhân viên sales logistics là gì?