Quốc tế thứ nhất - loigiaihay.com
https://loigiaihay.com/quoc-te-thu-nhat-c85a12518.html
2019-04-16 15:42:17 78
I. Quốc tế thứ nhất. 1. Hoàn cảnh ra đời. Giữa thế kỉ XIX, sự phát triển mạnh mẽ ... Quốc tế có nhiều đóng góp cụ thể giúp đỡ phong trào công nhân, đặc biệt là ...