Giáo án lớp 5 - Bài 45: Sử dụng năng lượng điện
http://lop5.net/giao-an-lop-5-bai-45-su-dung-nang-luong-dien-6945/
2019-04-21 05:16:09 210
Thứ , ngày tháng năm Môn: Khoa học Bài 45: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN I. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS biết: - Kể một số ví dụ chứng tỏ dòng điện mang ...