Giáo án Sinh học lớp 8 - Bài 50: Vệ sinh mắt
http://lop8.net/giao-an-sinh-hoc-lop-8-bai-50-ve-sinh-mat-7420/
2019-05-01 22:26:13 155
I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Hiểu rõ nguyên nhân của tật cận thị, viễn thị và cách khắc phục. - Trình bày được nguyên nhân gây bệnh đau mắt hột, cách lây ...