Những câu hỏi thường gặp trong chính sách vận chuyển của Shopee
https://lozimom.com/nhung-cau-hoi-thuong-gap-trong-chinh-sach-van-chuyen-cua-shopee/
2019-05-07 03:48:05 148
Hàng hóa hư hại do vận chuyển: trong vòng 24 giờ kể ... được thông báo Giao hàng thành công hoặc Chuyển ... Shopee là gì? ... Giao Hàng Nhanh và Giao Hàng Tiết Kiệm thì không.