Kết luận sức khỏe loại 3 và cận thị có phải đi nghĩa vụ quân sự ...
https://luatduonggia.vn/ket-luan-suc-khoe-loai-3-va-can-thi-co-phai-di-nghia-vu-quan-su-khong/
2019-04-30 10:54:05 203
15 Tháng 4 2017 ... Em mới sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và kết luận là sức khỏe loại 3 ... sức khỏe theo khoản 3 Điều 4 Thông tư số 140/2015/TT-BQP như sau: "3.