Tiêu chuẩn sức khoẻ đi làm việc - Luật Dương Gia
https://luatduonggia.vn/tieu-chuan-suc-khoe-di-lam-viec/
2019-04-30 11:24:20 92
11 Tháng Tám 2015 ... Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật. ... Việc phân loại khi khám sức khỏe được quy định tại Điều 7 Thông tư 14/2013/TT-BYT như sau: ... để khám bệnh, chữa bệnh. 3. Sau khi phân loại sức khỏe, người kết ...