Khi nào di chúc vô hiệu? - luatduonggia.vn
https://luatduonggia.vn/khi-nao-di-chuc-vo-hieu/
2019-04-16 19:48:33 207
Di chúc vô hiệu là di chúc không thỏa mãn các điều kiện có hiệu lực của di chúc do pháp luật quy định hoặc các quy định khác của pháp luật không liên quan đến điều kiện có hiệu lực của di chúc.