Quyền trẻ em là gì? - Luật Dương Gia
https://luatduonggia.vn/quyen-tre-em-la-gi/
2019-05-13 09:18:23 101
27 Tháng Tám 2018 ... Ở Việt Nam, các quyền cơ bản của trẻ em được quy định trong Luật bảo vệ chăm sóc &giáo dục trẻ em 2004. Luật đã quy định các quyền của ...