Hỏi về di chúc của cha mẹ để lại - Luật Dương Gia
https://luatduonggia.vn/hoi-ve-di-chuc-cua-cha-me-de-lai/
2019-04-23 09:58:07 76
17 Tháng Chín 2018 ... Khi ba mẹ bạn mất có để lại di chúc nên có thể xem đây là bản di chúc ... Do đó, việc ba mẹ bạn cho người con trai giữ căn nhà từ đường giá ...