Thế nào là kinh doanh vận tải bằng xe ô tô?
https://luatduonggia.vn/the-nao-la-kinh-doanh-van-tai-bang-xe-o-to/
2019-11-07 16:00:07 112
– Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp.