Bảng phân loại tiêu chuẩn sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự 2018
https://luatduonggia.vn/bang-phan-loai-suc-khoe-di-nghia-vu-quan-su/
2019-04-12 21:40:17 352
Bảng phân loại sức khỏe theo thể lực và bệnh tật đi nghĩa vụ quân sự để kết luận điều kiện về sức khỏe đi nghĩa vụ quân sự. Tiêu chuẩn sức khoẻ đi nghĩa vụ quân sự mới nhất 2018.