Có nhiều con, nhưng để di chúc lại cho một người được không ...
http://luatgiaiphong.com/hoi-dap-phap-luat-ve-thua-ke-di-chuc/12085-co-nhieu-con-nhung-de-di-chuc-lai-cho-mot-nguoi-duoc-khong
2019-04-23 09:58:07 187
Tôi muốn để lại di chúc cho riêng thằng con trai út của tôi thôi thì có ... hàng thừa kế thứ nhất bao gồm cha, mẹ bạn, vợ/chồng bạn, các con của bạn. Người con