Quy định pháp luật về thừa kế theo di chúc - Tư vấn luật
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/quy-dinh-phap-luat-ve-thua-ke-theo-di-chuc.aspx
2019-04-20 01:48:03 108
Mẹ bạn đã mất nếu để lạidi chúc hợp pháp thì chia theo di chúc, nếu không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp thì ½ mảnh đất sẽ được chia thừa kế theo pháp luật theo quy định pháp luật tại Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 : “1. Những người thừa kế theo pháp luật ...