Cách chia di sản thừa kế theo di chúc và pháp luật?
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/cach-chia-di-san-thua-ke-theo-di-chuc-va-phap-luat-.aspx
2019-04-19 19:24:02 161
Em có câu hỏi về cách chia và quy định chia tài sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật rất mong nhận được tư vấn từLuật Minh Gia, nội dùng câu hỏi như sau: Bố em có 1 mảnh đất, trên đó có 1 căn nhà, đây là tài sản chung giữa bố và mẹ đẻ em, hình thành trước khi mẹ em qua đời và bố em lấy ...