Thừa kế đất đai theo nội dung di chúc để lại thế nào?
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/thua-ke-dat-dai-theo-noi-dung-di-chuc-.aspx
2019-04-23 03:34:03 50
Thừa kế đất đai theo nội dung di chúc. Cập nhật 21/12/2018 04:24. Bố mẹ tôi sinh được 6 người con, năm 1975 người anh trai thứ hai được chia một phần đất ...