Được phép chuyển ngoại tệ ra nước ngoài trong những trường hợp ...
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dan-su/duoc-phep-chuyen-ngoai-te-ra-nuoc-ngoai-trong-nhung-truong-hop-nao-.aspx
2019-04-28 18:34:09 108
19 Tháng Ba 2019 ... Người cư trú được mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài phục vụ cho các nhu ... e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;.