Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có quyền sở hữu nhà ở ...
https://luatminhgia.com.vn/hoi-dap-dat-dai/nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-co-quyen-so-huu-nha-o-quyen-su-dung-dat-tai-viet-nam.aspx
2019-05-01 19:38:08 107
8 Tháng Chín 2016 ... Tôi là người Việt Nam quốc tịch Mỹ, hiện tại tôi đang sinh sống tại Mỹ. Năm nay tôi đã 67 tuổi. ... Nếu được thì cần những điều kiện và thủ tục pháp lý gì? ... Người Việt Nam ra nước ngoài định cư, quyền sở hữu nhà ở tại Việt ...