Di chúc để lại nhà, đất cho con cháu nhưng yêu cầu chỉ được ở ...
https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dan-su/di-chuc-de-lai-nha--dat-cho-con-chau-nhung-yeu-cau-chi-duoc-o-khong-duoc-ban-thi-co-hop-phap--.aspx
2019-04-20 05:58:27 70
16 Tháng Bảy 2018 ... Tôi có 3 người con, giờ tôi muốn lập di chúc để lại cho người con cả ... Hướng dẫn phương thức phân chia tài sản thừa kế đất đai của Bố Mẹ ?