Kinh doanh vận tải ô tô đóng thuế gì?
https://luatminhkhue.vn/kinh-doanh-van-tai-o-to-dong-thue-gi-.aspx
2019-11-07 16:00:07 63
Bạn là cá nhân kinh doanh dịch vụ vận tải (đã đăng ký kinh doanh) bạn sẽ phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN theo phương pháp khoán nếu doanh thu của bạn trên 100 triệu đồng/năm. Cụ thể trường hợp của bạn, Điều 2 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định: