Xe không kinh doanh vận tải có phải làm phù hiệu theo quy định...
https://luatminhkhue.vn/xe-khong-kinh-doanh-van-tai-co-phai-lam-phu-hieu-xe-tai-theo-quy-dinh-moi-hay-khong-.aspx
2019-11-07 16:00:08 56
Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến gọi : 1900.1975. Trả lời. Thứ nhất, về đăng ký kinh doanh vận tải . Mặc dù theo như trình bày của bạn là gia đình bạn không kinh doanh vận tải, nhưng trước hết cần phải làm rõ gia đình bạn có sử dụng xe tải với mục đích kinh doanh hay không.