Thủ tục chuyển tiền ra nước ngoài như thế nào thì hợp pháp ?
https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-thue/thu-tuc-chuyen-tien-ra-nuoc-ngoai-nhu-the-nao-thi-hop-phap--.aspx
2019-04-28 18:34:09 96
1 Tháng Mười Hai 2017 ... Ba mẹ dự định tặng chị 01 căn nhà ở VN để bán lấy tiền và chuyển qua Mỹ. Vậy ... e) Chuyển tiền trong trường hợp định cư ở nước ngoài;.