Điều kiện để người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua đất?
https://luatminhkhue.vn/tu-van-luat-dat-dai/dieu-kien-de-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-mua-dat-.aspx
2019-05-01 20:44:03 68
22 Tháng Mười Một 2017 ... Xin chào các luật sư. Tôi xin hỏi một số vấn đề liên quan đến quyền sử dụng đất của Việt Kiều có 02 quốc tịch việt nam và Mỹ. Trường hợp việt ...