Khái niệm Công nghệ - Luật sư
http://luatsu-vn.com/khai-niem-cong-nghe/
2019-04-15 07:32:35 152
5 Tháng Chín 2014 ... Công nghệ là gì mà lại trở thành tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế đất nước? Công nghệ có liên quan như thế nào tới lĩnh vực SHTT?