Mẫu di chúc thừa kế tài sản - Văn phòng tư vấn luật thừa kế
http://luatthuake.vn/mau-di-chuc-thua-ke-tai-san-65-a8ia.html
2019-04-17 02:52:07 268
Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người ... toàn bộ di sản thừa kế trên tôi để lại cho con …………………………… sinh ...