Mẫu di chúc thừa kế đất đai - luatthuake.vn
https://luatthuake.vn/mau-di-chuc-thua-ke-dat-dai-64-a8ia.html
2019-04-20 01:24:16 293
Cách lập di chúc hợp pháp. Di chúc được coi là hợp pháp phải có đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 652 Bộ Luật Dân sự 2005 như sau: - Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép; - Nội dung di chúc không ...