Giờ làm việc ban đêm theo quy định của pháp luật
https://luattoanquoc.com/gio-lam-viec-ban-dem-theo-quy-dinh-cua-phap-luat/
2019-04-12 21:06:08 204
2/11/2016 · Điều 105, Bộ luật Lao động quy định về giờ làm việc ban đêm được quy định như sau: Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 ...