Phù hiệu xe tải là gì? - Luật Sư Riêng Của Doanh Nghiệp
https://luattritam.com.vn/thu-tuc-cap-phep-phu-hieu-xe-tai/phu-hieu-xe-tai-la-gi.htm
2019-11-07 16:00:07 84
Theo quy định tại Nghị định số 86/2014/NĐ - CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT - BGTVT các đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa sử dụng xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc phải có giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô do Sở Giao thông vận tải cấp.