Điều kiện và Thủ tục cấp Giấy phép lao động - Tư vấn pháp luật
https://luatvietan.vn/tu-van-giay-phep-lao-dong
2019-04-20 12:12:06 153
Ngày 02/10/2017, Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua ...