Miễn visa cho Người Việt Nam định cư ở nước ngoài
https://luatvietan.vn/mien-visa-cho-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai.html
2019-05-01 20:44:03 69
miễn visa cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của ... Điều kiện các đối tượng nêu trên để được miễn visa là:.