Chính thức tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng ...
https://luatvietnam.vn/tin-van-ban-moi/chinh-thuc-tang-kich-khung-thue-bvmt-voi-xang-dau-186-17853-article.html
2019-04-17 01:38:10 164
Ngày 26/09/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14 về Biểu thuế bảo vệ môi trường. Theo đó, chính ...